A DEMONOLOGIA DISJUNTIVA DE GARCÍA LORCA

Carlos Eduardo Schmidt Capela

Resumen


N/A

Palabras clave


Federico Garci?a Lorca; Poeta en Nueva York; modernidade; espectralidade

Texto completo:

PDF (English)


DOI: https://doi.org/10.5195/reviberoamer.2020.7886

Enlaces refback

  • No hay ningún enlace refback.
Copyright (c) 2020 Carlos Eduardo Schmidt Capela

URL de la licencia: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/